ČAS PROGRAM MIESTO
09:00 THE CLOUD ORCHESTRA BY T-Systems and CISCO

Získajte informácie o softvérovo riadených sieťach od profesionálov pracujúcich v tejto oblasti

Technický meet-up –> R E G I S T R Á C I A

GES Club

Nám. L. Novomeského 13

 13:00 DIDM2017

Konferencia Dáta v destinačnom manažmente

Kasárne Kulturpark

Kukučínova 2

19:00 UMENIE AUDIOVÍZIE

Výstava ponúka prehliadku aktuálneho mediálneho umenia

Gábor Kristóf - The Manifesto - Boris Vitázek

Po vernisáži uvedie live performance BRADA // Nenad Branković a Boris Sirka  vizuálni umelci, v tomto projekte venujúci sa zvuku a experimentálnej elektronike

DIG Gallery

Strojárenská 3

 

ČAS PROGRAM MIESTO
09:00–13:00 ART  & TECH WORKSHOP I - Build your Game Pitch

Premeň svoju ďalšiu zombie game na víziu: Dosiahni jasnosť a koherenciu v herných ihriskách - so Stéphanom Assadourianom (CA) / jazyk: angličtina

–––> I N F O  &  R E G I S T R Á C I A  

Kasárne Kulturpark

ALFA, 1. poschodie

Kukučínova 2

10:00 – 17:00 ART & TECH WORKSHOP II - Tools For Art and Interaction

Základy práce so softvérom TouchDesigner s Alexom Guevarom (PE) / jazyk: angličtina

–––>  I N F O  &  R E G I S T R Á C I A

Kasárne Kulturpark

ALFA, 1. poschodie

Kukučínova 2

16:00 ART  & TECH WORKSHOP III - Introduction to Discovery UX Research so Zsuzsou Kovács (HU) / jazyk: angličtina

–––>  I N F O  &  R E G I S T R Á C I A

Kasárne Kulturpark

ALFA, 1. poschodie

Kukučínova 2

 

18:30 3. STRETNUTIE HERNÝCH VÝVOJÁROV V KOŠICIACH

Stretni herných nadšencov a vývojárov, nauč sa niečo nové o vývoji hier. Hostia: Stéphane Assadourian (CA), Sébastien Larroude (CA)

Kasárne Kulturpark

ALFA, 1. poschodie

Kukučínova 2

 19:00 PECHA KUCHA NIGHT

Media arts špeciál

Kino ÚSMEV

Kasárenské nám. 1

 20:00 FIORDMOSS  (CZ) + PANÁČIK (SK)

Fiordmoss spájujú spev a gitary s produkciou inšpirovanou technom a grimom a svoje piesne hrajú na takmer zhasnutom stagi.
Panáčik sa venuje rôznym druhom umenia. Od hudby cez film až po divadlo. V jeho tvorbe je veľká dávka experimentu, konceptu a nadhľadu.

–––>  V S T U P E N K Y

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2

 

ČAS PROGRAM MIESTO
08:00 – 17:00 ART & TECH CONFERENCE

Medzinárodná konferencia o umení, technológiách a dizajne

–––> P R E D A J   V S T U P E N I E K 

Kasárne Kulturpark

Pavilón ALFA

Kukučínova 2

10:00 – 13:00 ART & TECH WORKSHOP II - Tools For Art and Interaction (pokračovanie)

Základy práce so softvérom TouchDesigner s Alexom Guevarom (PE) / jazyk: angličtina

–––>  I N F O  &  R E G I S T R Á C I A

Kasárne Kulturpark

ALFA, 1. poschodie

Kukučínova 2

18:00-21:00 Ziggurat Project (HU) & Nano vj's (SK): FLUID SPACE

Živá výstava choreografických inštalácií

DIG Gallery

Strojárenská 3

20:00 VJ SYMPÓZIUM: VJ London (UK) + HRTL (CZ)

Jednu noc trvajúca real-time výstava digitálnych obrazov prepojených s hudobnou performanciou

Kotolňa

Strojárenská 3

21:00 ART & TECH AFTERPARTY Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2

 

ČAS PROGRAM MIESTO
09:00 – 24:00 HACKATHON 2017: Hack Your Life!

Hackathon od T-Systems

–––>  I N F O  (registrácia uzavretá)

Univerzitná knižnica TUKE

Boženy Němcovej 7

10:00-15:00 ART & TECH FOR KIDS: Loop de Loop – klasická kreslená animácia

Workshop pre deti od 7 rokov s Andrejom Kolenčíkom (SK)

–––>I N F O  &  R E G I S T R Á C I A

Kasárne Kulturpark

Pavilón BRAVO

Kukučínova 2

18:00-21:00 Ziggurat Project (HU) & Nano vj's (SK): FLUID SPACE

Živá výstava choreografických inštalácií

DIG Gallery

Strojárenská 3

ČAS PROGRAM MIESTO
00:00 – 18:00 HACKATHON 2017: Hack Your Life! (pokračovanie)

Hackathon od T-Systems

–––>  I N F O  (registrácia uzavretá)

Univerzitná knižnica TUKE

Boženy Němcovej 7

15:00 – 18:00 Ziggurat Project (HU) & Nano vj's (SK): FLUID SPACE

Živá výstava choreografických inštalácií

DIG Gallery

Strojárenská 3