AKÉ SÚ CIELE Art & Tech Conference?

 • popularizovať mediálne umenie a podporovať jeho rozvoj
 • prezentovať technológie, ktoré slúžia ako nástroje pre umeleckú tvorbu
 • nastoliť odbornú diskusiu o spájaní umenia a technológií
 • zbližovať komunity umelcov, dizajnérov, výskumníkov a technológov
 • iniciovať medzisektorové a medzinárodné spolupráce
 • vyhľadávať a podporovať talenty
 • vzdelávať a inšpirovať

 

KOMU je určená?

 • umelcom, dizajnérom, zástupcom kultúrnych organizácií
 • výskumníkom a vývojárom (art, tech, dizajn)
 • zástupcom IT spoločností
 • podnikateľom v oblasti kreatívneho priemyslu
 • pedagógom a študentom stredných škôl a univerzít
 • každému, koho zaujíma umenie, technológie, inovácie a netradičné riešenia